Szczęśliwy dyrektor

   Szczęśliwy pracownik, szczęśliwy dyrektor.

Główny cel projektu to zwiększenie ilości osób zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy.

Cele szczegółowe projektu:

– zwiększenie wydajności w pracy,

– zmniejszenie poziomu stresu i poprawa stanu zdrowia,

– zwiększenie wiary w siebie i swoje możliwości

–  zwiększenie pewności siebie,

–  zwiększenie samooceny,

–  poprawa relacji w relacjach z innymi ludźmi,

–  zmniejszenie zachowań autodestrukcyjnych / picia alkoholu palenia papierosów zażywania narkotyków dopalaczy nadmiernego jedzenia bezsenności/

Wartość dodana

integracja uczestników zadania,

– nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu,

– podniesienie samooceny wśród prawników projektu .

 

Narzędzia, które pomogą w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów w  podejściu holistycznym: ciało, umysł i duch.

– diagnoza energetyczna dotycząca kondycji fizycznej i psychicznej uczestników projektu,

–  oczyszczanie organizmu z toksyn, odkwaszanie i odtruwanie,

–  wyjazdy  w kraju i za granicą – baseny i  wody termalne,

–  odtrucie i  odkwaszanie organizmu,

–  suplementy diety,

–  podniesienie, wyrównanie i  utrzymanie poziomu energetycznego przez podanie sposobów i  technik,

–  rozwiązywanie problemów przy pomocy esencji energetycznych, świadomego oddechu i konstelacji uzdrawiających,

–  zajęcia indywidualne i grupowe warsztaty ,

–  zajęcia motywacyjne.