Kierowane i kontrolowane oczyszczanie organizmu z toksyn metodą dr Josefa Jonasza

Metoda ta polega na usuwaniu i rozkładaniu substancji, które nie należą do naszego organizmu. Jej celem jest uwolnienie ciała z substancji trujących, czyli toksyn i doprowadzenie tkanki do jej czystości. Choroba to zaburzenie przepływu informacji. Toksyna zakłóca przekazywanie impulsów z mózgu do ciała, a jej efektem są przewlekłe schorzenia i dolegliwości. Najczęstszą przyczyną powstawania toksyn jest chroniczny lub nadmierny stres.

Dr Jonasz w wyniku wieloletnich badań stworzył serię unikalnych preparatów leczniczych. Preparaty nic nie wprowadzają do organizmu, jedynie pośrednio lub bezpośrednio, przy pomocy systemu odpornościowego usuwają znajdujące się w organizmie toksyny i infekcje. Ich wielką wygodą jest to, że będąc suplementami diety mogą być używane przez każdego człowieka.

Po podjęciu kuracji zmienia się całkowity stan zdrowia człowieka i kolejno ustępują problemy, które były przyczyną chorób. Nie chodzi wyłącznie o subiektywne odczucia, ale także o pozytywne zmiany w badaniach lekarskich. Niekiedy do poprawy zdrowia dochodzi od razu na początku kuracji, nieraz trzeba więcej cierpliwości.

Klient odczuwa nietypowe objawy zdrowotne, do których dotychczas nie przywykł. Mogą to być obfite wydzieliny z nosa, kasłanie flegmą, zmiana zabarwienia moczu, pieczenie przy oddawaniu moczu, rozwolnienie, pojawienie się egzem, zaczerwienienie skóry, uciski i swędzenie różnych partii ciała itd. Nazywamy je objawami detoksykacji. Logicznym jest, że jeśli detoksykacja ma być rzeczywiście skuteczna, toksyny w jakiś sposób muszą opuścić ciało. Świadczy to również o tym , że krople działają.

Objawy detoksykacji nie trwają długo, ponieważ detoksykację przeprowadza się przy pomocy preparatów, które utrzymują system odpornościowy w dobrej kondycji. Po kilku dniach, niekiedy tygodniach ustępują na stałe.

Detoksykacja jest procesem likwidującym przyczyny, korzenie, choroby, budującym podstawy zdrowia.

Jakie są przyczyny chorób?

 • Stres

 • Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego

 • Złe nawyki żywieniowe

 • Mało ruchu

 • Psychika i charakter człowieka

 • Nadmiar przyjmowanych lekarstw, narkotyki

 • Genotyp rodziców

 • Przeznaczenie – karma

 • Wpływ środowiska

 • Toksyny zawarte w żywności

 • Toksyczne obciążenie z powietrza i środowiska

 • Wpływy astrologiczne- miejsce i czas urodzin

 • Przeżyte negatywne emocje

 • Deprawacja uczuciowa

 • Infekcje

 • Obciążenie toksyczne przekazane przez matkę oraz psychika matki w czasie ciąży

Rzeczywistą i namacalną przyczyną wszystkich chorób są fizycznie obecne w ludzkich organach toksyny i infekcje.

To one łącznie z nieprawidłowo funkcjonującym systemem odpornościowym, doprowadzają do trwałego uszkodzenia tkanek i przewlekłych schorzeń. Jeśli właściwą detoksykacją uda nam się wydalić z ciała toksyny, z reguły dochodzi do zaniku większości przewlekłych objawów a nawet do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

Jak toksyny i infekcje dostają się do organizmu?

Toksyny do organizmu przedostają się głównie poprzez:

 • Żywność i napoje

 • Zażywanie narkotyków, palenie papierosów

 • Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i przebywanie w zanieczyszczonym środowisku w miejscu pracy

 • Z organizmu matki w czasie ciąży

 • Kontakty seksualne, nawet pocałunki

 • Ukąszenia owadów, pasożytów

 • Zranioną skórę i penetrację toksyn poprzez barierę skórną do organizmu

 • Mechaniczne drażnienie, oraz utlenianie się materiałów stomatologicznych w jamie ustnej

Jakie toksyny usuwamy z organizmu?

 • Bakterie

Przyczyną długiego szeregu przewlekłych chorób są zakażenia bakteryjne, opisywane w podręcznikach mikrobiologii. Wiedzę o tym, jakie konkretne bakterie są odpowiedzialne za określone dolegliwości i powiązanie jej z teorią ognisk zakaźnych, przekazujemy w naszych dalszych publikacjach. Żeby zrozumieć ten temat, należy posiadać podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii lekarskiej.

 • Wirusy

Wirusy są drobnoustrojami, które do reprodukcji wykorzystują metabolizm zakażonych komórek. Są więc absolutnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi. Przy braku odpowiednich warunków nie są w stanie dalej się mnożyć i z tego względu nie są samodzielnymi organizmami. Z najbardziej znanych i powszechnych infekcji wirusowych wymienię: herpes simpleks – wirus opryszczki zwykłej, varicella zoster – wirus półpaśca, papillomavirus – wirus wywołujący brodawczaki, wirusy wywołujące zapalenie wątroby, wirus HIV, CMV wirus, EB wirus, wirus kleszczowego zapalenia mózgu itd. Wirusy również mogą wytwarzać ogniska. Zaskakuje nas to, że spotykamy je w wielu przewlekłych chorobach i to tam gdzie klasyczna medycyna wcale ich się nie spodziewa.

 • Pleśnie

Pleśnie w otoczeniu są wszechobecne. Ich zadaniem jest ponownie włączyć do naturalnego obiegu do ziemi wszystko, co nieorganiczne, co już nieżywe i nieprzydatne. Takie samo zadanie spełniają w przewodzie pokarmowym. Pleśnie nigdy nie mogą zaatakować tkanki całkowicie zdrowej. Pożywką dla nich są obumarłe substancje znajdujące się w organizmie, które już wcześniej wspominaliśmy.

 • Zakażenia odzwierzęce

Zakażenia przenoszone przez zwierzęta stanowią istotną część naszych zabiegów detoksykacyjnych. One również mogą być przyczyną powstawania ognisk zakaźnych. Należą do nich: toksoplazmoza, bruceloza, toksokaroza itd. Zakażenia odzwierzęce często bywają przyczyną poronień.

 • Antybiotyki

 • Narkotyki i leki

Z jednej strony leki pomagają człowiekowi w pokonaniu bólu towarzyszącemu chorobie, z drugiej zaś strony mogą być dla organizmu dalszym źródłem toksyn, które osadzą się w konkretnych narządach (np. w wątrobie).

 • Metale ciężkie

Metale ciężkie występują nagminnie w naszym środowisku naturalnym. Ich obecność w organizmie ludzkim stanowi problem ze względu na ich wysoką przewodność prądu elektrycznego. Obecne w tkankach poważnie zmieniają ich własności elektro-chemiczne, w wyniku czego powodują pewne zaburzenia immunologiczne, hormonalne i nerwowe. Oczyszczenie z metali ciężkich z reguły przeprowadzane jest w pierwszych fazach kuracji detoksykacyjnych. Do metali ciężkich zaliczamy: rtęć, ołów, cynk, srebro, złoto, aluminium, żelazo, nikiel, kadm itd.

 • Środki do konserwacji żywności

Konserwanty działają podobnie jak substancje chemiczne. To znaczy, że niektóre z nich mogą stopniowo zmieniać zdolność immunologiczną tkanek.

 • Pestycydy

Środki chemiczne używane w rolnictwie pomagają wprawdzie wyraźnie zwiększyć wydajność, ale mogą również stopniowo zanieczyszczać nasz organizm. Obecnie nie ma praktycznie możliwości całkowitego uniknięcia spożywania żywności wyprodukowanych z płodów chemicznie wspomaganych.

 • Substancje chemiczne

Mamy na myśli przede wszystkim te substancje, które nie są dziełem natury, ale w większym czy mniejszym stopniu rąk ludzkich. Większość z nich w małych stężeniach nie jest toksyczna, to znaczy, że nie powoduje gwałtownego zatrucia organizmu. Ich obecność w ciele powoduje zwykle uszkodzenie „delikatnej zdolności immunologicznej” tkanek. W efekcie tkanki nie są w stanie bronić się przed infekcjami.

 • Substancje promieniotwórcze

W ostatnim stuleciu kilkakrotnie wzrosła radioaktywność środowiska naturalnego. Przyczynę stanowi wzrost koncentracji w naturze substancji promieniotwórczych z krótkim półokresem rozpadu. W śród nich występuje głównie radon, stront, uran… Powodują one poważne zaburzenia immunologiczne i przygotowują dobre warunki rozwoju szczególnie dla zakażeń pleśniowych.

Medycyna chińska rozróżnia 5 + 1 podstawowych narządów i ich obiegów czynnościowych w organizmie ludzkim. Należą do nich: wątroba, serce, śledziona, płuca, nerki i mózg (który przyporządkowany jest sercu). Medycyna chińska uważa, że zdrowie i harmonia człowieka są zależne od zachowania równowagi między w/w pięcioma narządami. Terminologią medycyny detoksykacyjnej możemy sformułować pogląd, że człowiek jest zdrowy i należycie chroniony przed wszelkimi chorobami cywilizacyjnymi wtedy, kiedy ma oczyszczone w/w narządy i nie znajdują się w ich obrębie ogniska zakaźne. Mieć „podstawowe” narządy całkowicie czyste, jest celem trudnym do osiągnięcia, dlatego też staramy się terapią oczyszczać je oraz im przyporządkowane narządy. Często zachodzi potrzeba detoksykowania kilku narządów i ich obiegów czynnościowych. Przy szczegółowej detoksykacji warto oczyszczać wszystkie narządy zgodnie z zasadami pentagramu chińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *